Naam en contactgegevens

Stichting Jongeren en Kanker
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht (Gebouw Domus Medica, 6e etage)

Postadres:
Postbus 8152
3503 RD Utrecht

T: 088 00 29 777 (Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisaties – sneller is om te mailen)
E: info@jongerenenkanker.nl

RSIN/fiscaal nummer: 815619765
KvK-nummer: 41205211
Rekeningnummer: NL70 INGB 0004 6486 49 (BIC: INGBNL2A)

Stichting Jongeren en Kanker is een Algemeen Nut beogende Instelling en is in het bezit van de ANBI status.

Bestuur

  • Anneke Eikelenboom (voorzitter)
  • Danny van Uem (penningmeester)
  • Marieke Jansen (secretaris)

 

Doelstellingen

De doelstelling van de stichting is vastgelegd in de statuten en is als volgt omschreven:

De stichting heeft tot doel:

  • Alle jongvolwassenen met kanker in Nederland hebben toegang tot AYA-zorg en ontvangen de allerbeste AYA-zorg die past bij hun leeftijd. ‘Juiste zorg op de juiste plek, op het juiste moment’; daarmee wordt hun kwaliteit van leven verbeterd, de maximale participatie in de maatschappij verbeterd en zorgconsumptie voorkomen;
  • Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners die AYA-zorg leveren zijn bekend met SJK en verwijzen actief door;
  • Wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan om meer kennis te vergaren over het ontstaan van kanker bij jongvolwassen mensen, meer inzicht verkrijgen in de leeftijdsspecifieke zorgbehoeften van jongvolwassen patiënten en in de impact van AYA-zorg op mens en maatschappij. Resulaten van onderzoek vloeien terug in de zorg om deze te innoveren of verbeteren;
  • Het onderhouden van (inter)nationale contacten met stakeholders;
  • Jongvolwassenen worden binnen wetenschappelijk onderzoek als aparte doelgroep geanalyseerd;
  • Sterke samenwerking met andere partijen (waaronder het AYA Zorgnetwerk en NFK) waardoor we onze eigen slagkracht kunnen vergroten;
  • Iedere AYA weet van het bestaan van SJK en heeft toegang tot lotgenotencontact.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting ontvangt geen salaris voor de uitoefening van de functie, slechts een vergoeding van de onkosten.

Meerjarenplan

De stichting heeft een meerjarenbeleidsplan.

Jaarverslag en jaarrekening

De stichting legde verantwoording aan NFK/KWF af middels het Jaarverslag 2022 (hierin is de jaarrekening opgenomen).

Bekijk hier de SJK Parels van Impact 2022. Deze parels maken onderdeel uit van het jaarverslag van NFK.